Platby:

 1. Měsíční platba za daný měsíc je provedena nejpozději na prvním tréninku daného měsíce. Platbu je možno provést osobně trenérovi nebo převést na účet 260094605 / 0300 a do předmětu připište jméno a měsíc, za který je platba provedena. V případě trvalého příkazu stačí, aby zde bylo uvedeno pouze jméno. Platbu za jednotlivý vstup je rovněž nutno uhradit v den tréninku. Pokud není na prvním tréninku v měsíci zaplacen měsíční vstup, účtuje se „pokuta“ 50 Kč splatná v den tréninku a to do doby, než je uhrazena platba za měsíc (např. 50 + 900).   
 2. Nevychozené tréninky není možné převádět do dalšího měsíce.
 3. K zapisování docházky slouží jeden arch složený z více listů (každý list pojme 30 lidí). Měsíční předplatitelé provedou čárku. Jednotlivé vstupy jsou označeny cenou za trénink: trénink – „120“, pokuta – „50“.

JAKÉ SI TO UDĚLÁME, TAKOVÉ TO BUDEME MÍT.

Docházka:

 1. Při vstupu do tělocvičny ihned zapíšeš svou účast.
 2. Nově příchozí v daném měsíci ohlásí svůj první trénink trenérovi. Do archu zapisuje jméno pouze trenér. Takže pokud nejste v archu zapsaní, požádejte ho o zapsání.
 3. Při delší neúčasti (2 týdny) oznam trenérovi důvod svoji neúčasti.

Pořádek v šatně, ve sprchách a na toaletách:

 1. Při vstupu do gymu si ihned na rohožce vyzuješ boty a v celém areálu se pohybuješ na boso.
 2. Boty si ulož do botníku.
 3. Po použití WC spláchni a přesvědč se, že voda neprotéká.
 4. Poklop od WC vždy zavři, ať se tam neukládá prach.
 5. Pet láhve nenechávej v koši, ale vyhoď je před gymem do kontejneru.
 6. Po osprchování po sobě lehce spláchni všechnu nečistotu do odpadu (vlasy, chlupy).
 7. Utírej se ve sprše a ne na podložce. Pokud čeká další na sprchu, tak se alespoň lehce otři, než vstoupíš na podložku.
 8. Poslední ze skupiny po každém tréninku zvedne podložky na sprchový kout a lehce setře vodu mopem, který je u umyvadla.

Chování v tělocvičně:

 1. Před cvičením se zbav veškerých nebezpečných předmětů (žvýkačky, prstýnky, řetízky apod.).
 2. Půjčené věci vracej zpět na původní místo (rukavice, lapy apod.).
 3. V tělocvičně udržuj pořádek.
 4. Pokud uděláš krvavou (nebo jinou) skvrnu, okamžitě ji jdi umýt.

PŘI VSTUPU NA TRÉNINK NECH EGO PŘEDE DVEŘMI.

Chování během tréninku:

 1. Nemluv vulgárně. Vulgarismy budou trestány.
 2.  Dělej jen to, co bylo určeno, tak dlouho, dokud nebyla ohlášena změna a se 100% soustředěním a nasazením.
 3. Dbej na svou bezpečnost a bezpečnost svých spolucvičících.
 4. Nesmíš v žádném případě zranit svého sparing-partnera.
 5. Při vysvětlování techniky mlč a snaž se pochytit co nejvíce detailů tím, že sleduješ ukázku z různých úhlů. V žádném případě nemluv a neruš, pokud nejsi tázán.
 6. Při tréninku měj vypnutý mobilní telefon a během térninku jej nepoužívej ani nekontroluj. Pokud ho potřebuješ mít zapnutý, domluv se s trenérem.

 

 

adminPravidla GB Draculino