Zrození boxu jako sportu datujeme již od prvních olympijských her v Řecku kolem roku 688 p.n.l., vyvinul se však nejvíce během 16. a 18. století při takzvaných „zápasech o peníze“ v dnešní moderní box, který se pak zrodil v polovině 19. století, nejprve ve Velké Británii a později ve Spojených státech. Box je bojový sport, ve kterém dva lidé zápasí proti sobě v rukavicích za pomocí síly, rychlosti, reflexů a vytrvalosti. Box je olympijský sport a je součástí všech významných sportovních podniků. Má také vlastní mistrovství světa. V boxu se zápasí pod dohledem rozhodčího v několika předem domluvených až tří minutových intervalech tzv. kolech. Výsledek je rozhodnut, když je soupeř považován za neschopného pokračovat rozhodčím, je diskvalifikován pro porušení pravidla, odstoupí ze zápasu vhozením ručníku do ringu  nebo je prohlášen za vítěze či poraženého na základě bodového rozhodnutí rozhodčích na konci zápasu. Tréninky jsou rozdělené na základy určené zejména začátečníkům a pokročilé. Nábory probíhají vždy na začátku školního pololetí, tzn. v září a únoru. Nábor je vždy a pouze každý první trénink v měsíci.

VZNÁŠEJ SE JAKO MOTÝL,
BODEJ JAKO VČELA

 

PRO KOHO:
pro kohokoliv od 14 let (hobíci i závodníci, muži i ženy)
pro ty, kteří si chtějí osvojit bojové dovednosti prověřené časem
pro ty, kteří si chtějí netradičním způsobem zlepšit svou fyzickou kondici

 

smrtakBox